De 10 meest gestelde vragen

Vanaf het moment dat er interesse is voor uw woning tot het moment waarop u het verkoopcontract van uw huis tekent, loopt u tegen allerlei vragen aan. Niet zo vreemd, want een huis verkopen doet u niet elke dag.

1. Wanneer ben ik in onderhandeling?

U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij reageert op uw bod door een tegenbod te doen. U bent echter nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal bespreken.

2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. Bovendien kan het zijn dat de verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. Overigens mag ook met meer dan één gegadigde tegelijk worden onderhandeld. Een makelaar moet dit wel duidelijk melden. Vaak zal de verkopende makelaar aan belangstellenden vertellen dat een pand, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. Als belangstellende mag u dan wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag dan pas met u in onderhandeling treden als de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van biedingen. Dit zou namelijk overbieden kunnen uitlokken.

3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?

Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of niet, of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

4. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast kunt u als potentiële koper echter ook besluiten om tijdens de onderhandelingen uw bod weer te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt namelijk uw eerder gedane bod.

5. Hoe komt de koop tot stand?

Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (zoals de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden ), legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in een koopakte . Ontbindende voorwaarden zijn hierin een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch diverse ontbindende voorwaarde. Een ontbindende voorwaarde voor de financiering nemen wij altijd op. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering met NHG of een bouwtechnische keuring, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is dan ook belangrijk dat de partijen het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt.

Zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend en de koper een afschrift van deze akte heeft ontvangen, treedt voor u als particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. Binnen deze tijd kunt u als koper alsnog afzien van de aankoop. Doet u dit niet, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.

6. Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?

Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar - in overleg met de verkoper - besluiten de lopende onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen om vervolgens te kiezen voor bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle bieders een gelijke kans om het hoogste bod uit te brengen. Alvorens het systeem te wijzigen, dient de makelaar uiteraard eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen.

7. Mag een makelaar een belachelijk hoge prijs vragen voor een woning?

De verkoper bepaalt in overleg met zijn makelaar waarvoor hij zijn woning verkoopt. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.

8. Wat is een optie?

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd . Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten onrechte gebruikt.

Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en de verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

9. Moet een makelaar als eerste met mij in onderhandeling gaan als ik de eerste ben die belt voor een bezichtiging of als ik als eerste een bod uitbreng?

Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. Hebt u serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is. Dat kan teleurstelling voorkomen.

10. Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’?

Nee. Onder ‘ kosten koper ’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning. Dat zijn de overdrachtsbelasting , de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte en de kosten voor het inschrijven daarvan in de registers. Daarnaast dient de koper rekening te houden met de (notaris)kosten voor de opmaak en inschrijving van de hypotheekakte . Heeft de verkopende partij een makelaar ingeschakeld om de woning te verkopen, dan komen de kosten hiervan voor zijn rekening. De verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de verkoper en niet van u als koper. Om deze reden is het doorgaans ook verstandig om zelf een makelaar in te schakelen. De makelaarscourtage voor een aankopende makelaar komt wel voor rekening van de koper.

De 10 meest gestelde vragen

Vanaf het moment dat uw interesse gewekt wordt in een woning tot het moment waarop u het contract van uw nieuwe huis tekent, loopt u tegen allerlei vragen aan. Niet zo vreemd, want een huis kopen doet u niet elke dag.

1. Wanneer ben ik in onderhandeling?

U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij reageert op uw bod (voor het uitbrengen van een bod zie volgend item) door een tegenbod te doen. U bent echter nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal bespreken.

2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. Bovendien kan het zijn dat de verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. Overigens mag ook met meer dan één gegadigde tegelijk worden onderhandeld. Een makelaar moet dit wel duidelijk melden. Vaak zal de verkopende makelaar aan belangstellenden vertellen dat een pand, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. Als belangstellende mag u dan wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag dan pas met u in onderhandeling treden als de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van biedingen. Dit zou namelijk overbieden kunnen uitlokken.

3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?

Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of niet, of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

4. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast kunt u als potentiële koper echter ook besluiten om tijdens de onderhandelingen uw bod weer te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt namelijk uw eerder gedane bod.

5. Hoe komt de koop tot stand?

Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (zoals de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden ), legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in een koopakte . Ontbindende voorwaarden zijn hierin een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch diverse ontbindende voorwaarde. Een ontbindende voorwaarde voor de financiering nemen wij altijd op. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering met NHG of een bouwtechnische keuring, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is dan ook belangrijk dat de partijen het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt.

Zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend en de koper een afschrift van deze akte heeft ontvangen, treedt voor u als particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. Binnen deze tijd kunt u als koper alsnog afzien van de aankoop. Doet u dit niet, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.

6. Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?

Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar - in overleg met de verkoper - besluiten de lopende onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen om vervolgens te kiezen voor bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle bieders een gelijke kans om het hoogste bod uit te brengen. Alvorens het systeem te wijzigen, dient de makelaar uiteraard eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen.

7. Mag een makelaar een belachelijk hoge prijs vragen voor een woning?

De verkoper bepaalt in overleg met zijn makelaar waarvoor hij zijn woning verkoopt. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.

8. Wat is een optie?

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd . Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten onrechte gebruikt.

Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en de verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

9. Moet een makelaar als eerste met mij in onderhandeling gaan als ik de eerste ben die belt voor een bezichtiging of als ik als eerste een bod uitbreng?

Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. Hebt u serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is. Dat kan teleurstelling voorkomen.

10. Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’?

Nee. Onder ‘ kosten koper ’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning. Dat zijn de overdrachtsbelasting , de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte en de kosten voor het inschrijven daarvan in de registers. Daarnaast dient de koper rekening te houden met de (notaris)kosten voor de opmaak en inschrijving van de hypotheekakte . Heeft de verkopende partij een makelaar ingeschakeld om de woning te verkopen, dan komen de kosten hiervan voor zijn rekening. De verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de verkoper en niet van u als koper. Om deze reden is het doorgaans ook verstandig om zelf een makelaar in te schakelen. De makelaarscourtage voor een aankopende makelaar komt wel voor rekening van de koper.

Hoe breng ik een bod uit op een huis ?

Een bod mag je telefonisch, per mail of persoonlijk overbrengen aan de makelaar.

Indien je een bod op een woning uitbrengt, dien je ook de volgende zaken aan te geven:

 

1 Huis kopen onder voorbehoud van financiering

Een huis kopen onder voorbehoud van financiering wordt gebruikt als ontbindende voorwaarde. Dit houdt in dat een koper tot een bepaalde datum de tijd krijgt om de financiering van zijn huis rond te krijgen. Lukt dit niet, dan kun je het koopcontract laten ontbinden. Als je geen hypotheek kunt krijgen, kun je het huis niet kopen. Klinkt logisch. Maar neem dit expliciet op in de bieding.

We gaan er wel van uit dat je, voor je een woning gaat bezichtigen, door een bank of een tussenpersoon naar je hypothecaire mogelijkheden hebt laten kijken!

2 Bouwkundige keuring

Geef bij de eerste bieding aan of je een bouwkundige keuring wilt laten uitvoeren. Deze keuring kan dan worden uitgevoerd voor een koopovereenkomst wordt opgemaakt / ondertekend. Het is wel gebruikelijk dat deze keuring op korte termijn plaatsvindt, meestal binnen twee weken. De kosten van deze keuring zijn voor de koper.

3 Opleverdatum

Geef bij je bieding een datum aan waarop jij de overdracht wil laten plaats vinden.

4 Keuze notaris aan koper

Voor welke notaris kies je.

5 Hoe lang staat een bod op een huis?

Neem een deadline op tot wanneer je bod geldig is. Dan weet je waar je aan toe bent. Zo houd je de druk op de verkopende partij. Gaan de verkopers niet in op jouw bod dan kun je verder de zoektocht naar een ander huis voortzetten.

6 Starterslening

Ben je een starter op de woningmarkt en ben je van plan een starterslening te gebruiken voor het kopen van het huis dan kun je in je ontbindende voorwaarden opnemen dat je alleen het huis koopt als je een starterslening krijgt.

Een tegenbod of niet ?

Er zijn drie reacties mogelijk van de makelaar en de verkopers:

1 Je bod wordt geaccepteerd. Haal de champagne maar uit de koelkast, je hebt een huis.

2 Je bod wordt niet serieus genomen Reageer zakelijk en duidelijk.

3 Je krijgt een tegenbod. Meld de makelaar dat je binnen een aantal dagen reageert. Bepaal of je meer wilt bieden, hoeveel dat is en breng opnieuw een bod uit.

Wettelijke bedenktijd

Na het ondertekenen van de koopovereenkomst heeft een koper een wettelijke bedenktijd van 3 dagen. Gedurende deze drie dagen kan een koper zonder toelichting of uitleg afzien van de koop. Indien je een beroep doet op de bedenktijd, dient dit wel schriftelijk te gebeuren.

Nationale Hypotheek Garantie - Stappenplan bij een dreigende gedwongen verkoop.

NHG – Zeker in deze tijd!

Stappenplan voor snelle duidelijkheid vooraf

Verschillende omstandigheden kunnen ertoe leiden dat een gedwongen verkoop van de woning met verlies onvermijdelijk lijkt. Het is van groot belang dat consumenten die hiermee worden geconfronteerd zo snel mogelijk worden geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn om de woning toch te behouden. Indien verkoop alsnog onvermijdelijk blijkt, is het belangrijk dat de restschuld zo veel mogelijk wordt beperkt. Maar ook dat zo snel mogelijk duidelijk is of en onder welke voorwaarden de consument in aanmerking komt voor kwijtschelding van de restschuld.

De makelaar: belangrijke rol

De makelaar kan in dit proces een belangrijke rol spelen, omdat in de praktijk de makelaar voor de consument vaak het eerste aanspreekpunt is bij de wens of noodzaak tot verkoop. Met dit stappenplan kan de makelaar de consument helpen bij het volgen van het juiste proces dat kan leiden tot behoud van de woning of, wanneer dat niet mogelijk is, het zo veel mogelijk beperken van het eventuele verlies. Maar ook bij het zo snel mogelijk duidelijkheid verkrijgen over de vraag of een eventueel verlies na verkoop van de woning kan worden kwijtgescholden.

Vijf stappen naar snelle duidelijkheid vooraf

Stap 1: contact met de geldgever

In alle gevallen waarin sprake is van dreigende betalingsproblemen, of een andere oorzaak die kan leiden tot een verkoop met verlies, is het belangrijk dat de eigenaar-bewoner zo snel mogelijk contact opneemt met de geldgever.

De geldgever kan immers beoordelen of de verkoop wel noodzakelijk is. De makelaar kan de consument hierop wijzen en daarmee het risico beperken dat de verkoopopdracht op een later moment wordt ingetrokken.

Stap 2: inkomens- en vermogenstoets

De geldgever voert in alle gevallen waarin een verkoop dreigt, een inkomens- en vermogenstoets uit. Aan de hand hiervan wordt beoordeeld of de verkoop noodzakelijk is. Dit is belangrijk omdat kwijtschelding van de eventuele restschuld alleen mogelijk is bij een noodzakelijke verkoop. Indien bijvoorbeeld bij een echtscheiding blijkt dat één van beide partners de woonlasten kan betalen is geen sprake van een noodzakelijke verkoop. Indien de woning toch wordt verkocht zal de restschuld niet worden kwijtgescholden. Zo krijgt de consument hierover in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijkheid. De makelaar kan de consument begeleiden naar de geldgever of intermediair en zodoende adequate ondersteuning bieden.

Stap 3: woningbehoud

Als uit de inkomens- en vermogenstoets blijkt dat de woonlasten niet betaalbaar zijn, en een gedwongen verkoop met verlies dreigt, zal de geldgever in overleg met NHG bezien of er toch nog mogelijkheden zijn om de woning in eigendom te behouden. Daarbij kan in gevallen, waarin dat een duurzame oplossing lijkt te zijn, gedacht worden aan een zodanige aanpassing van de lening condities dat de hieruit voorvloeiende woonlasten weer betaalbaar zijn.

Stap 4: beperken restschuld

Als verkoop van de woning toch onvermijdelijk blijkt, is het belangrijk de eventuele restschuld na verkoop zo veel mogelijk te beperken. Met de geldgevers heeft NHG afgesproken dat zij, in het geval van een gedwongen verkoop, verantwoordelijk zijn voor het (laten) opstellen van een verkoopplan. Het verkoopplan houdt rekening met de omstandigheden en bevat een hierop afgestemde strategie en investeringsbegroting, zodoende dat de restschuld zo laag mogelijk blijft. De geldgever zal hiertoe doorgaans een beroep doen op een makelaar.

In situaties waarin is gebleken dat verkoop onvermijdelijk is, maar nog niet als gedwongen verkoop kan worden aangemerkt als gevolg van betalingsachterstanden, zal de verkoopopdracht veelal komen van de consument zelf. Ook in dat geval is het aan te bevelen een verkoopplan op te stellen.

De makelaar stelt een verkoopplan op dat is gericht op het realiseren van een optimale verkoopopbrengst van de woning. In dit verkoopplan komen in elk geval de volgende punten aan de orde:

● de actuele marktwaarde;

● de te verwachten doorlooptijd;

● de verkoopstrategie;

● de eventuele bijzonderheden of omstandigheden die

invloed hebben op prijs en/of doorlooptijd;

● de eventueel benodigde verkoopbevorderende maatregelen, zoals woningverbetering of styling;

● het alternatief indien het verkoopplan niet het gewenste

effect heeft.

In alle gevallen dient een te accepteren bod op de woning ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de geldgever. Indien het bod lager is dan 95% van de actuele marktwaarde moet dat bod tevens door de geldgever ter goedkeuring worden voorgelegd aan NHG. NHG beoordeelt of er voldoende argumenten zijn om het bod toch te accepteren.

Stap 5: duidelijkheid over kwijtschelding

In dit proces zijn nog vóór de verkoop van de woning alle relevante gegevens over de situatie van zowel de eigenaar-bewoner, de lening en de woning bekend bij zowel de geldgever als bij NHG. Hierdoor kan NHG nog vóór de verkoop duidelijkheid geven over de vraag of en onder welke voorwaarden kwijtschelding van de eventuele restschuld kan plaatsvinden. Belangrijke voorwaarde is uiteraard dat de consument optimaal heeft meegewerkt aan het zo veel mogelijk beperken van het verlies.

Blijf op de hoogte!

Meer informatie kunt u vinden op www.nhg.nl.

Wat is Nationale Hypotheek Garantie

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is dé garantie op hypotheken tot € 290.000,-. Met NHG leent u verantwoord en veilig. Bovendien kunt u met NHG profiteren van een fikse korting op uw hypotheekrente. Dit voordeel kan oplopen tot 0,6%. Dat scheelt honderden euro’s per jaar!

 
Vraag uw hypotheekadviseur altijd of u in aanmerking komt voor NHG. Want, stel dat u arbeidsongeschikt of werkloos wordt, uw relatie wordt beëindigd of uw partner komt te overlijden, dan kan het zijn dat u de hypotheek niet meer kunt betalen.

Wanneer u de woning verkoopt en de opbrengst is niet voldoende om uw hypotheekschuld af te lossen, dan betaalt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen het verschil (restschuld) aan de hypotheekverstrekker (de bank waarbij u de hypotheek heeft). Zo wordt voorkomen dat u met een schuld achterblijft.

Voorwaarde voor kwijtschelding van de restschuld is dat u meewerkt om de schuld zo laag mogelijk te houden. Dit betekent dat wanneer u uw hypotheek niet meer kunt betalen, u direct contact op moet nemen met uw hypotheekadviseur.


De Nationale Hypotheek Garantie is altijd... 

Verantwoord

NHG is mogelijk als u voldoet aan de inkomensnormen zoals deze door het NIBUD zijn opgesteld. Volgens deze inkomensnormen mag een bepaald percentage van het inkomen aan woonlasten worden besteed. Op deze manier weet u zeker dat u uw wonnlasten kunt betalen. U houdt bij een normaal uitgavenpatroon altijd voldoende geld over voor andere uitgaven zoals bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen en verzekeringen.

Veilig

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen neemt een eventuele schuld die is ontstaan bij een gedwongen verkoop van u over en kan u die schuld kwijtschelden. Het WEW doet dit als u buiten uw schuld in een probleemsituatie bent gekomen, bijvoorbeeld als gevolg van werkloosheid, scheiding en arbeidsongeschiktheid. Voorwaarde is wel dat u er alles aan heeft gedaan een restantschuld te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Voordelig

Met de NHG betaalt u een lagere hypotheekrente. De rentekorting kan oplopen tot 0,6%. Dat betekent honderden euro's per jaar voordeel.

Bij het afsluiten van NHG betaalt u eenmalig 0,85% over uw hypotheekbedrag. Alle kosten die u moet maken om NHG te verkrijgen zijn fiscaal aftrekbaar. Door het rentevoordeel en de fiscale aftrekbaarheid heeft u deze kosten gemiddeld in een jaar terugverdiend.

 

U kunt de aankoop van uw woning volledig financieren. Dit betekent dat u, naast de kosten voor de aankoop van de woning bijvoorbeeld ook de kosten voor de notaris, de makelaar, het taxatierapport en de kosten voor een verbouwing (kwaliteitsverbetering of energiebesparende voorzieningen) kunt meefinancieren. U hoeft dus geen eigen geld in te brengen. Ook bij een nieuwe of aanvullende hypotheek voor verbouwing of renovatie kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op NHG.